Từ ngày 12/12, hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ điện thoại thông minh

  Từ ngày 12/12, hộ nghèo, cận nghèo sẽ được hỗ trợ điện thoại thông minh. Vậy điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ điện thoại thông minh là gì?

  Bộ Thông tin và Truyền thông mới ban hành Thông tư 14/2022/TT-BTTTT về danh mục, chất lượng dịch vụ viễn thông công ích và hướng dẫn thực hiện Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2025.

  Theo đó, Thông tư này quy định đối tượng được hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh là hộ nghèo, hộ cận nghèo.

  Điều kiện để hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ điện thoại thông minh như sau:

  - Hộ gia đình chưa được hỗ trợ máy tính bảng từ Chương trình hoặc thiết bị học tập trực tuyến thuộc Chương trình “Sóng và máy tính cho em”;

  - Hộ gia đình có nhu cầu hỗ trợ và được cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách nhận hỗ trợ.

  Chương trình hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh thông qua doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông công ích cho hộ gia đình theo 01 trong 02 hình thức:

  - Hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh kết hợp với hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất cho hộ gia đình (gói dịch vụ hỗ trợ kết hợp).

  - Hỗ trợ bằng tiền (nếu hộ gia đình thuộc danh sách được hỗ trợ đã tự mua kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực).

  Từ ngày 12/12, hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ điện thoại thông minh. Ảnh minh họa

  Từ ngày 12/12, hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ điện thoại thông minh. Ảnh minh họa

  Về nội dung và mức hỗ trợ:

  - Trường hợp hỗ trợ thông qua gói dịch vụ hỗ trợ kết hợp, nội dung hỗ trợ bao gồm kinh phí hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh và kinh phí hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông di động mặt đất của Chương trình:

  Giá điện thoại do doanh nghiệp cung cấp không được thấp hơn mức hỗ trợ bằng tiền.

  Mức hỗ trợ sử dụng dịch vụ viễn thông công ích cho hộ gia đình thực hiện theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  - Trường hợp hỗ trợ bằng tiền, mức hỗ trợ là 500.000 đồng/hộ.

  - Nếu hộ gia đình mua điện thoại thông minh trên thị trường hoặc mua thông qua gói dịch vụ kết hợp của doanh nghiệp với giá cao hơn mức hỗ trợ từ Chương trình, hộ gia đình tự bổ sung số kinh phí tăng thêm.

  Hồ sơ nhận hỗ trợ trang bị điện thoại thông minh của hộ gia đình bao gồm: 

  - Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của chủ hộ hoặc của người đại diện hộ gia đình nhận hỗ trợ (có bản chính để đối chiếu);

  - Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo đang trong thời gian chưa thoát nghèo, cận nghèo;

  - Hóa đơn mua điện thoại thông minh của hộ gia đình từ thời điểm 12/12/2022 (đối với trường hợp nhận hỗ trợ bằng tiền).

  Thông tư 14 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/12/2022.

  create

  An An / giadinhmoi.vn

  Nguồn: https://giadinhmoi.vn/tu-ngay-12-12-ho-ngheo-can-ngheo-duoc-ho-tro-dien-thoai-thong-minh-d77973.html