Phát hiện cọc giải phóng mặt bằng tại Quảng Trị bị dịch chuyển

  Qua kiểm tra hiện trường và phản ánh của người dân, tại tỉnh Quảng Trị phát hiện tình trạng có cọc giải phóng mặt bằng (GPMB) thi công cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ bị dịch chuyển.

  Theo đó, Ban Chỉ đạo GPMB thi công Dự án Đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông tỉnh Quảng Trị, Dự án thành phần Vạn Ninh - Cam Lộ (gọi tắt là cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ) tỉnh Quảng Trị cho biết, tính đến cuối tháng 2/2023, địa phương đã hoàn thành công tác đo đạc địa chính thu hồi đất và kiểm kê cây cối, hoa màu, tài sản trên đất tại 32,53km/32,53km cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đi qua (đạt 100% khối lượng); cùng với đó, tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành công tác bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ GPMB được 24,8km/32,53km, đạt 76,2%.

  Trong đó, huyện Vĩnh Linh đã bàn giao mặt bằng sạch 8,5km/14,25km và chuẩn bị bàn giao 1,5km cho Ban Quản lý dự án (QLDA) đường Hồ Chí Minh.

  Tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành công tác bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ GPMB được 24,8km/32,53km, đạt 76,2%.

  Tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành công tác bồi thường, chi trả tiền hỗ trợ GPMB được 24,8km/32,53km, đạt 76,2%.

  Dự kiến ngày 28/2, huyện Vĩnh Linh tiến hành chi trả tiền đền bù các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê với tổng kinh phí khoảng 29,9 tỷ đồng, chiều dài tuyến 1km; đầu tháng 3/2023 tiến hành tại xã Vĩnh Sơn và thị trấn Bến Quan, với kinh phí khoảng 6 tỷ đồng.

  Huyện Gio Linh đã bàn giao cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh 6,884km/9,0km được UBND huyện phê duyệt. Theo đó, còn lại khoảng 2,1km hiện nay chưa bàn giao bao gồm: Công ty TNHH MTV Cao su Quảng Trị (1,1 km); có 9 trường hợp chưa thống nhất (0,4km); khoảng 0,6 km đã nhận tiền, hiện nay các hộ dân đang tiến hành thu hoạch tài sản trên đất để bàn giao mặt bằng.

  Địa phương này cũng đang công khai đối với 45 trường hợp bị ảnh hưởng tại xã Hải Thái với kinh phí 1,5 tỷ đồng và chiều dài tuyến khoảng 0,35 km; đang áp giá và dự kiến công khai vào đầu tháng 3/2023 là 67 tỷ đồng tiền đền bù GPMB (xã Linh Trường: 24 tỷ đồng, xã Gio An: 22 tỷ đồng và xã Hải Thái: 21 tỷ đồng).

  Tại Quảng Trị phát hiện tình trạng cọc GPMB có sự dịch chuyển từ 3m - 5m so với vị trí đã được chủ đầu tư bàn giao cho địa phương.

  Tại Quảng Trị phát hiện tình trạng cọc GPMB có sự dịch chuyển từ 3m - 5m so với vị trí đã được chủ đầu tư bàn giao cho địa phương.

  Tại huyện Cam Lộ, 4,8/6,38km trên toàn tuyến đã bàn giao mặt bằng cho Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, đạt tỷ lệ 75%. Đồng thời, địa phương này đang tiếp tục xử lý các vướng mắc sau khi niêm yết các đợt để phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và chi trả cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại xã Cam Tuyền, xã Cam Hiếu.

  Liên quan đến công tác GPMB thi công cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ đoạn qua địa bàn, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vào tháng 1/2023, qua kiểm tra hiện trường và phản ánh của người dân nhận thấy cọc GPMB có sự dịch chuyển từ 3m - 5m so với vị trí đã được chủ đầu tư bàn giao cho địa phương.

  Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị quan tâm, hỗ trợ công tác GPMB điều chỉnh bổ sung để đảm bảo tiến độ thi công dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

  Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị quan tâm, hỗ trợ công tác GPMB điều chỉnh bổ sung để đảm bảo tiến độ thi công dự án cao tốc Vạn Ninh - Cam Lộ.

  UBND tỉnh Quảng Trị cho hay, việc dịch chuyển vị trí cọc GPMB sau khi đã hoàn thành công tác GPMB, người dân đã chặt cây, di chuyển tài sản, địa phương đã bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư dự án sẽ gây mất lòng tin của người dân, ảnh hưởng rất lớn đến công tác GPMB đang triển khai; công tác đo đạc thu hồi đất, kiểm kê lập phương án điều chỉnh, bổ sung rất khó khăn, khó đáp ứng tiến độ bàn giao mặt bằng theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp diện tích thu hồi đất của các hộ dân bị giảm sau khi điều chỉnh cọc GPMB sẽ rất khó khăn cho việc thu hồi kinh phí GPMB đã chi trả.

  Phúc đáp UBND tỉnh Quảng Trị về vấn đề này, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho hay, trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, trên cơ sở các văn bản chấp thuận hồ sơ thiết kế; Ban QLDA đã chỉ đạo Tư vấn thiết kế (TVTK) lập hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB, phê duyệt làm cơ sở cắm cọc GPMB hiện trường và đã bàn giao cho địa phương triển khai các bước tiếp theo.

  Ban QLDA đường Hồ Chí Minh cho biết thêm, cũng trên cơ sở các văn bản chấp thuận, trong quá trình triển khai bước Thiết kế kỹ thuật, trên cơ sở khảo sát chi tiết về địa chất, địa hình, TVTK nghiên cứu tính toán, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật và đã được Cục Quản lý đầu tư xây dựng thẩm định (vai trò cơ quan chuyên môn xây dựng) và phía Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã có quyết định phê duyệt từ đó dẫn đến việc điều chỉnh, bổ sung cục bộ các vị trí cắm cọc GPMB như phía UBND tỉnh Quảng Trị đề cập.

  create

  Nghĩa Văn / daidoanket.vn

  Nguồn: http://daidoanket.vn/phat-hien-coc-giai-phong-mat-bang-tai-quang-tri-bi-dich-chuyen-5710976.html