UBND huyện Vĩnh Linh thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau:

  Số lượng và vị trí việc làm cần tuyển: 4 chỉ tiêu

  1.1. Tại Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể dục thể thao

  - 1 viên chức phụ trách văn hóa, văn nghệ quần chúng (hưởng lương từ ngân sách). Yêu cầu trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên nhóm ngành Nghệ thuật trình diễn; các ngành Văn hóa học, Quản lý văn hóa.

  1.2. Tại Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp, khuyến công và dịch vụ du lịch biển:

  - 1 viên chức phụ trách thông tin, hỗ trợ và tư vấn khuyến công (hưởng lương từ ngân sách). Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên nhóm ngành Quản lý công nghiệp và các ngành: Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Quản lý dự án, Luật kinh tế, Luật thương mại, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật công nghiệp, Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Công nghiệp và công trình nông thôn.

  - 1 viên chức phụ trách công tác đầu tư, xúc tiến đầu tư phát triển dịch vụ du lịch biển (hưởng lương từ ngân sách). Yêu cầu tốt nghiệp đại học trở lên nhóm ngành Du lịch và các ngành: Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Kinh tế quốc tế, Quản lý dự án, Luật kinh tế, Luật thương mại, Luật quốc tế, Quản trị kinh doanh, Việt Nam học, Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

  - 1 nhân viên cứu hộ, cứu nạn kiêm bảo vệ (hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị). Yêu cầu tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành: Thể dục, thể thao, giáo dục thể chất và có chứng chỉ về bơi lội (trừ chuyên ngành về bơi lội).

  2. Điều kiện đăng ký dự tuyển: Có phiếu đăng ký dự tuyển; lý lịch rõ ràng; có sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; có trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ phù hợp và đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

  3. Nguyên tắc tuyển dụng: Tuyển dụng trước các đối tượng thu hút, tạo nguồn cán bộ theo quy định tại Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; sau đó tiếp nhận vào làm viên chức đối với các trường hợp có đủ điều kiện; nếu còn chỉ tiêu sẽ thực hiện xét tuyển theo quy định tại Điều 11 của Nghị định số 115/2020/ NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.

  4. Thời gian, địa điểm và phí dự tuyển:

  - Thời gian nhận phiếu đăng ký: 30 ngày kể từ ngày 5/7/2021 đến hết ngày 3/8/2021 (trong giờ hành chính, không tính Thứ 7, Chủ nhật).

  - Địa điểm nhận phiếu đăng ký: Phòng Nội vụ huyện Vĩnh Linh (tầng 3, trụ sở UBND huyện Vĩnh Linh).

  - Phí dự tuyển: 500.000 đồng/thí sinh.

  Thí sinh tham gia dự tuyển đọc thông báo chi tiết được đăng tải trên cổng thông tin điện tử huyện Vĩnh Linh tại địa chỉ thttp:// congvinhlinh.ictquangtri.vn và niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện Vĩnh Linh.

  create

  PV / Báo Quảng Trị

  Nguồn: http://baoquangtri.vn/Th%C3%B4ng-ba%CC%81o-Qua%CC%89ng-ca%CC%81o/modid/441/ItemID/158798/title/UBND-huyen-Vinh-Linh-thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-nam-2021-nhu-sau