Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong thông báo tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2021

  Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong tổ chức tuyển dụng đợt 2 các chức danh nghề nghiệp vào làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong:

  I. Về số lượng, vị trí làm việc: Hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp: 7 chỉ tiêu, gồm:

  - 1 viên chức phụ trách Hành chính-Tổng hợp, tốt nghiệp đại học trở lên các ngành: Quản lý công, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng.

  - 1 dược sĩ đại học.

  - 3 cao đẳng điều dưỡng.

  - 1 kỹ thuật y tốt nghiệp cao đẳng ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng hoặc Kỹ thuật vật lý trị liệu phục hồi chức năng.

  - 1 cao đẳng hộ sinh.

  II. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển:

  -Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

  - Có lý lịch rõ ràng, đủ sức khoẻ để làm việc lâu dài.

  - Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Trị.

  - Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, phẩm chất, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

  - Đối với thí sinh dự tuyển trình độ đại học: Yêu cầu có chứng chỉ ngoại ngữ A2 (hoặc B trước đây) trở lên.

  - Đối với thí sinh dự tuyển trình độ cao đẳng: Yêu cầu có chứng chỉ ngoại ngữ A1 (hoặc A trước đây) trở lên.

  - Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên hoặc chứng chỉ A tin học, hoặc tin học văn phòng trở lên.

  - Ưu tiên những đối tượng đã có thời gian và kinh nghiệm công tác trong ngành y tế.

  III. Thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:

  -Thời hạn: Từ ngày 1/11/2021 đến 17 giờ 30 phút ngày 30/11/2021 vào giờ hành chính.

  - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong.

  - Địa chỉ: 7 Đặng Thí, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

  - Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Thực hiện tại khoản 4 Điều 14, Nghị định 115/2020/ NĐ-CP, ngày 25/9/2020.

  IV. Hình thức, nội dung thi tuyển, xét tuyển, thời gian và địa điểm thi tuyển, xét tuyển:

  -Hình thức tuyển dụng viên chức: Xét tuyển.

  -Nội dung xét tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp 1 phiếu đăng ký dự tuyển theo mẩu quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/09/2020 của Chính phủ, về việc quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong phiếu đăng ký dự tuyển, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong phiếu.

  -Thời gian tuyển dụng: Theo thông báo của hội đồng tuyển dụng.

  - Địa điểm tuyển dụng: Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong.

  - Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/người.

  Lưu ý: Hồ sơ tuyển dụng thực hiện theo Điều 17 Nghị định 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/09/2020, phải nộp trực tiếp không nhận qua bưu điện hoặc người khác nộp thay, khi đến nộp hồ sơ phải mang bản gốc các văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ liên quan để đối chiếu.

  Mỗi cá nhân chỉ được một vị trí dự tuyển, không trả lại hồ sơ sau khi xét tuyển Để biết thêm chi tiết xin liên hệ tại Phòng Tổ chức - Hành chính, Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong hoặc xem thông báo trên trang thông tin điện tử của Sở Nội vụ, Sở Y tế và niêm yết tại bảng tin trung tâm y tế.

  create

  Pv / baoquangtri.vn

  Nguồn: http://baoquangtri.vn/Th%C3%B4ng-ba%CC%81o-Qua%CC%89ng-ca%CC%81o/modid/441/ItemID/162155/title/Thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-dot-2-nam-2021