Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

  Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021, cụ thể như sau:

  1. Số lượng chỉ tiêu và vị trí việc làm tuyển dụng: 3 chỉ tiêu, gồm:

  - 1 viên chức phụ trách công tác đào tạo ngoại ngữ tiếng Hàn Quốc, tốt nghiệp đại học trở lên ngành Sư phạm tiếng Hàn, Ngôn ngữ Hàn Quốc (đối với các ngành ngoài sư phạm phải có chứng chỉ sư phạm).

  - 1 viên chức phụ trách giới thiệu việc làm cho người lao động đi làm việc ở trong tỉnh, trong nước làm việc tại văn phòng đại diện tại huyện Hướng Hóa, tốt nghiệp đại học trở lên nhóm ngành: Kinh tế học, Quản trị - Quản lý, Luật; ngành: Quản lý nhà nước, Quan hệ quốc tế, Xã hội học, Công tác xã hội.

  - 1 viên chức phụ trách tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp; xử lý, giải quyết, thẩm định hồ sơ chế độ thất nghiệp làm việc tại văn phòng đại diện tại huyện Hướng Hóa, tốt nghiệp đại học trở lên nhóm ngành: Kinh tế học, Quản trị - Quản lý, Luật, Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm; ngành: Quản lý nhà nước, Quan hệ quốc tế, Xã hội học, Công tác xã hội, Công nghệ thông tin.

  2. Điều kiện, tiêu chuẩn, hình thức, nội dung tuyển dụng và hồ sơ dự tuyển:

  - Về điều kiện, tiêu chuẩn: Những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức và Điều 5 Nghị định số 115/2020/ NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm.

  - Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

  - Nội dung xét tuyển: Kiểm tra các điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển, tiêu chuẩn, văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển; kiểm tra thông qua phỏng vấn, thực hành về các kiến thức chuyên ngành liên quan đến vị trí việc làm tuyển dụng; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của đơn vị mà thí sinh đăng ký dự tuyển.

  Thông tin cụ thể về điều kiện, tiêu chuẩn, hình thức, nội dung xét tuyển được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở LĐ-TB&XH (http:// soldtbxhquangtri.gov.vn), Sở Nội vụ (https://noivuquangtri.gov.vn) và niêm yết tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị.

  3. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ:

  - Thời gian nhận hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 5/11/2021 - 5/12/2021.

  - Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Hành chính - Tổng hợp thuộc Trung tâm Dịch vụ việc làm Quảng Trị. Địa chỉ: Số 34 Tôn Thất Thuyết, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

  - Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ số điện thoại: 0233.3522468; 0985715617 gặp anh Nguyễn Trọng Luật.
   

  create

  Pv / baoquangtri.vn

  Nguồn: http://baoquangtri.vn/Th%C3%B4ng-ba%CC%81o-Qua%CC%89ng-ca%CC%81o/modid/441/ItemID/162319/title/Thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc