Thông báo xét tuyển viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

  Căn cứ Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 03/8/2021 của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông báo xét tuyển viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, cụ thể như sau:

  1.Vị trí việc làm cần tuyển

  - Trường Chính trị Lê Duẩn 01 chỉ tiêu giảng viên phiên dịch tiếng Lào.

  - Thành ủy Đông Hà 01 chỉ tiêu kế toán Trung tâm Chính trị thành phố.

  - Thị ủy Quảng Trị 01 chỉ tiêu giảng viên Trung tâm Chính trị thị xã.

  2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

  2.1. Điều kiện chung

  Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức được quy định tại Điều 22, Luật viên chức năm 2010 cụ thể như sau:

  Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

  Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

  - Đủ 18 tuổi trở lên.

  - Có phiếu đăng ký dự tuyển; có lý lịch rõ ràng.

  - Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm, chức danh nghề nghiệp cần tuyển, trong đó:

  + Có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm.

  + Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

  - Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

  - Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

  2.2. Điều kiện theo vị trí việc làm

  Ngoài các điều kiện chung nêu trên, điều kiện theo vị trí việc làm cụ thể như sau:

  - Giảng viên phiên dịch tiếng Lào Trường Chính trị Lê Duẩn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành sư phạm tiếng Lào, hoặc tốt nghiệp Đại học chuyên ngành tiếng Lào thì phải có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, hoặc tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành sư phạm khác thì phải có chứng chỉ tiếng Lào và sử dụng thông thạo tiếng Lào.

  - Kế toán Trung tâm Chính trị thành phố Đông Hà: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính - kế toán.

  - Giảng viên Trung tâm Chính trị thị xã Quảng Trị: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành triết học, chính trị học, kinh tế chính trị, lý luận chính trị, xây dựng đảng, luật, giáo dục chính trị, lịch sử, ngữ văn, hành chính, báo chí, xã hội học, công tác xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ nghĩa xã hội khoa học; có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm nếu không tốt nghiệp đại học sư phạm.

  Riêng vị trí giảng viên phiên dịch tiếng Lão Trường Chính trị Lê Duẩn và Trung tâm Chính trị thị xã Quảng Trị phải là đảng viên trước ngày thông báo tuyển dụng được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

  3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

  3.1. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng được quy định Điều 6, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP, ngày 25/9/2020 của Chính phủ “quy định về tuyển dụng. sử dụng và quản lý viên chức”, cụ thể như sau:

  a.Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

  b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

  c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2,

  3.2. Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.                    

  4. Hình thức, nội dung tuyển dụng

  4.1. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển.

  4.2. Nội dung tuyển dụng

  Xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng:

  Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

  Vòng 2

  a) Sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Trong đó:

  - Sát hạch về trình độ hiểu biết chung: Hệ thống chính trị nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội); những vấn đề cơ bản về Luật Viên chức năm 2010, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019; một số vấn đề cơ bản về kinh tế - xã hội của đất nước và của tỉnh.

  - Sát hạch về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ: trình độ hiểu biết về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế của cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và các quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn có liên quan đến vị trí việc làm của người dự tuyển. Đối với vị trí giảng viên phiên dịch tiếng Lào của Trường Chính trị Lê Duẩn thì sát hạch thêm về thực hành phiên dịch bằng tiếng Lào.

  b) Hình thức kiểm tra, sát hạch là phỏng vấn trực tiếp. Riêng vị trí giảng viên phiên dịch tiếng Lào là phỏng vấn trực tiếp và sát hạch thực hành phiên dịch.

  - Về phỏng vấn trực tiếp: Trả lời câu hỏi bốc thăm trong bộ đề câu hỏi và trả lời câu hỏi trực tiếp trước thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch.

  - Về thực hành: Phiên dịch tiếng Lào trước thành viên Ban Kiểm tra, sát hạch theo giáo án mà Hội đồng tuyển dụng đã chuẩn bị.

  c) Thời gian phỏng vấn: 30 phút (thí sinh dự thi có không quả 15 phút chuẩn bị trước khi phỏng vấn).

  Thời gian thực hành: 45 phút (tương đương 01 tiết học).

  d) Thang điểm: 100 điểm.

  5. Xác định người trúng tuyển

  5.1. Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

  a) Có kết quả điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên; 

  b) Có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

  5.2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên quy định (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Thường trực Tỉnh ủy quyết định người trúng tuyên.

  5.3. Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

  6. Hồ sơ, lệ phí dự tuyển

  6.1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

  Hồ sơ đăng ký dự tuyển đựng trong túi bìa cứng cỡ 24 cm x 32 cm, ngoài bị hồ sơ ghi rõ vị trí việc làm đăng ký dự tuyển và địa chỉ, số điện thoại liên lạc. Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào một vị trí việc làm tại một địa phương, cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng. Thành phần hồ sơ bao gồm:

  a.Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu gửi kèm).

  b) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển (có công chứng, chứng thực). Đối với các trường hợp mới có giấy chứng nhận tốt nghiệp và đang trong thời gian chờ cấp bằng, thí sinh nộp bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp do cơ sở đào tạo cấp và kết quả học tập (có công chứng, chứng thực). Trường hợp trúng tuyển thí sinh phải nộp bản sao văn bằng theo yêu cầu vị trí dự tuyển về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước khi ra quyết định tuyển dụng.

  c) Quyết định kết nạp đảng viên có công chứng, chứng thực (đối với người đăng ký dự tuyển vào vị trí việc làm giảng viên Trường Chính trị Lê Duẩn, Trung tâm Chính trị thị xã Quảng Trị).

  d) 02 ảnh 4x6 và 02 phong bì có dán tem ghi rõ người nhận, địa chỉ liên lạc;

  đ) Bản sao có công chứng, chứng thực giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có).

  Lưu ý:

  + Trường hợp người dự tuyển có văn bằng, chứng chỉ, giày chứng nhận...do cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc cơ sở trong nước cấp mà sử dụng tiếng nước ngoài phải được công chứng, chứng thực dịch thuật sang tiếng Việt. Đối với bằng tiến sỹ, thạc sỹ, đại học do cơ sở đào tạo nước ngoài hoặc cơ sở trong nước liên kết với nước ngoài cấp phải có giấy xác nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

  + Ban Tổ chức Tỉnh ủy không trả lại hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển khi không trúng tuyển.

  6.2. Thời gian, lệ phí dự tuyển, địa điểm nhận hồ sơ

  - Thời gian nhận hồ sơ: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyền dụng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng (trong giờ hành chính). Hết thời hạn nêu trên các giấy tờ nộp bổ sung đều không có giá trị.

  - Lệ phí dự tuyển: 500.000đ/thi sinh (năm trăm nghìn đồng chín)

  - Địa điểm nhận hồ sơ: Thí sinh đăng ký dự tuyển nộp hồ sơ, lệ phí dự tuyển tại Tổ chức Tỉnh ủy, số 30 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

  7. Thời gian, địa diểm tổ chức xét tuyển, tài liệu ôn tập

  Thời gian, địa điểm tổ chức xét tuyển; danh mục tài liệu ôn tập sẽ được thông bảo đến các địa phương, cơ quan, đơn vị có nhu cầu tuyển dụng và đăng tài trên Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị (tại địa chỉ: http://www.tinhuyquangtri.vn).

  Mọi chi tiết xin liên hệ qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy, số 30 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Phòng Tổ chức- Cán bộ, điện thoại 0233.3855.723).

  create

  PV / baoquangtri.vn

  Nguồn: http://baoquangtri.vn/Th%C3%B4ng-ba%CC%81o-Qua%CC%89ng-ca%CC%81o/modid/441/ItemID/161146/title/Thong-bao-xet-tuyen-vien-chuc-co-quan-Dang-Mat-tran-To-quoc-va-cac-doan-the-chinh-tri--xa-hoi-cap-tinh-cap-huyen