Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp y tế đợt 2 năm 2020

  Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải tổ chức xét tuyển 6 chỉ tiêu vào làm việc tại bệnh viện, hưởng lương từ nguồn thu của đơn vị gồm các chức danh nghề nghiệp sau:

  - Bác sĩ đa khoa: 2 chỉ tiêu.

  - Điều dưỡng hạng III: 1 chỉ tiêu.

  - Điều dưỡng hạng IV: 2 chỉ tiêu.

  - Y sĩ:1 chỉ tiêu.

  1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

  - Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp cần tuyển, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển theo quy định tại Điều 22 của Luật Viên chức.

  - Có văn bằng tốt nghiệp bác sĩ y khoa đối với vị trí tuyển dụng bác sĩ; bằng tốt nghiệp đại học ngành điều dưỡng đối với vị trí tuyển dụng điều dưỡng hạng III; bằng tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng đối với vị trí điều dưỡng hạng IV; bằng tốt nghiệp y sĩ trung cấp ngành y học cổ truyền đối với vị trí y sĩ.

  - Có chứng chỉ ngoại ngữ Anh văn trình độ A1 (hoặc tương đương) trở lên đối với vị trí điều dưỡng hạng IV và y sĩ; A2 (hoặc tương đương) trở lên đối với vị trí bác sĩ đa khoa và điều dưỡng hạng III.

  - Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản trở lên (hoặc Tin học A hoặc Tin học văn phòng trước đây) trở lên.

  2. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

  - Thời gian tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 5/10/2021 đến hết ngày 4/11/2021.

  - Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, 67 Phan Đình Phùng, thị xã Quảng Trị (nộp trong giờ hành chính).

  - Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Thực hiện tại khoản 4 Điều 14 Nghi đi ̣ nh 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ, nga ̣ y 25/9/2020. ̀

  3. Hình thức, nội dung, thời gian tuyển dụng:

  - Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.

  - Nội dung xét tuyển: Người đăng ký dự tuyển nộp 1 phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong phiếu đăng ký dự tuyển và chịu trách nhiệm về tính chính xác các thông tin khai trên phiếu.

  - Thời gian tuyển dụng: Theo thông báo của hội đồng tuyển dụng.

  - Địa điểm tuyển dụng: Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải.

  - Lệ phí xét tuyển: Tạm thu 500.000 đồng/người (theo quy định tại Thông tư số 228/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính).

  Lưu ý: - Người dự xét tuyển trực tiếp đến nộp phiếu đăng ký dự tuyển, không nhận qua đường bưu điện hoặc nhờ người khác nộp thay. Khi nộp phiếu đăng ký dự tuyển nhớ mang theo giấy tờ gốc để đối chứng.

  - Để biết thêm chi tiết, liên hệ Phòng Tổ chức - Hành chính, Bệnh viện Đa khoa khu vực Triệu Hải, điện thoại: 0233 3662 371 hoặc xem thông tin trên bảng thông tin, website của bệnh viện (benhvientrieuhai.vn).
   

  create

  Pv / baoquangtri.vn

  Nguồn: http://baoquangtri.vn/Th%C3%B4ng-ba%CC%81o-Qua%CC%89ng-ca%CC%81o/modid/441/ItemID/161452/title/Thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-y-te-dot-2-nam-2020