Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Hải Lăng năm 2021

  UBND huyện Hải Lăng thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2021 như sau:

  I. SỐ LƯỢNG VÀ CHỨC DANH: 7 chỉ tiêu, trong đó:

  1. Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao: 3 chỉ tiêu

  - 1 viên chức phóng viên.

  - 1 viên chức phụ trách phát thanh viên, tuyên truyền viên lưu động, thông tin quảng cáo, du lịch.

  - 1 viên chức phụ trách hành chính - tổng hợp (bao gồm cả văn thư, lưu trữ, thủ quỹ).

  2. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất: 1 chỉ tiêu Viên chức phụ trách Hành chính - tổng hợp kiêm văn thư, lưu trữ, thủ quỹ, phục vụ.

  3. Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện: 3 chỉ tiêu

  - 1 giáo viên ngữ văn.

  - 1 giáo viên dạy nghề gò - hàn (cơ khí).

  - 1 giáo viên tư vấn hướng nghiệp, việc làm.

  II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN

  - Thời gian, địa điểm nhận phiếu đăng ký dự tuyển: Từ ngày 10/6/2020 đến hết ngày 9/7/2020 (trong giờ hành chính, không tính thứ bảy, chủ nhật) tại Phòng Nội vụ huyện Hải Lăng; địa chỉ: Số 13, đường Phan Thanh Chung, khóm 8, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

  Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển được đăng trên Trang thông tin điện tử huyện Hải Lăng, địa chỉ www.hailang.quangtri.gov.vn.

  - Lệ phí dự tuyển: 500.000 đồng/1 thí sinh.

  Chi tiết về nội dung thông báo và yêu cầu, điều kiện cụ thể để tuyển dụng viên chức sự nghiệp huyện Hải Lăng năm 2021 xin mời xem trên trang thông tin điện tử huyện Hải Lăng, địa chỉ www.hailang.quangtri.gov.vn.

  Mọi thủ tục trực tiếp liên hệ Phòng Nội vụ huyện Hải Lăng để biết thêm chi tiết (số điện thoại 02333.673.525).
   

  create

  Pv / baoquangtri.vn

  Nguồn: http://baoquangtri.vn/Th%C3%B4ng-ba%CC%81o-Qua%CC%89ng-ca%CC%81o/modid/441/ItemID/158223/title/Thong-bao-tuyen-dung-vien-chuc-su-nghiep-huyen-Hai-Lang-nam-2021