Quảng Trị đề xuất thành lập trường đại học tại Quảng Trị

  Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị đề xuất về việc thành lập trường đại học tại Quảng Trị trực thuộc Đại học Huế trên cơ sở sáp nhập 1 số trường trên địa bàn.

  Ngày 14/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có buổi làm việc với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

  Tại buổi làm việc ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, đã khái quát tình hình kinh tế - chính trị của địa phương và những kết quả đạt được về lĩnh vực giáo dục và Đào tạo.

  Theo Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, địa phương này hiện có 399 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục nghề nghiệp, Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị, 3 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp.

  Ngoài những kết quả trong giáo dục phổ thông, chất lượng giáo dục mũi nhọn của Quảng Trị cũng phát triển khởi sắc; 5 năm qua có 135 học sinh giỏi cấp quốc gia, 6 học sinh đạt giải khu vực và quốc tế.

  Quảng Trị cũng đang có 482 công chức, viên chức giáo dục đạt trình độ sau đại học.

  Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cũng nêu những khó khăn, tồn tại từ lâu của giáo dục Quảng Trị, đó chính là tỷ lệ phòng học kiên cố còn thấp, thiếu cơ sở vật chất thiết bị dạy học, thiếu giáo viên (thiếu 332 giáo viên) và nêu nhiều đề xuất với Bộ Giáo dục và Đào tạo để khắc phục khó khăn.

  Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

  Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị

  Ông Hoàng Nam cho biết, để đưa Quảng Trị trở thành một trong những tỉnh có trình độ phát triển thuộc nhóm trung bình cao vào năm 2025 và đến năm 2030 thuộc nhóm tỉnh khá của cả nước, là cực phát triển quan trọng của vùng Bắc Trung Bộ, duyên hải Trung Bộ và cả nước.

  Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 29 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 168/NQ-CP của Chính phủ, trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm.

  Trong đó có việc, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các cơ chế, chính sách của Trung ương đã ban hành trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, đồng thời chủ động ban hành các cơ chế, chính sách của địa phương để chăm lo sự nghiệp giáo dục đào tạo. Tập trung phát triển toàn diện nguồn lực con người, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế.

  Quảng Trị sẽ bố trí đủ biên chế cho giáo dục và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo trên địa bàn tỉnh. Ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong quản lý giáo dục, dạy học và nghiên cứu khoa học. Nâng cao năng lực quản trị trường học, tăng quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình cho cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục.

  Chú trọng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo với các nước có quan hệ truyền thống, các nước có nền giáo dục tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Tiếp tục cử giáo viên sang giảng dạy tại tỉnh Savannakhet (Nước CHDCND Lào). Đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

  Thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị sẽ phối hợp với Đại học Huế xây dựng Đề án trình Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu thành lập trường đại học tại Quảng Trị trực thuộc Đại học Huế, trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị với Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị; kiến nghị Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 cho phép xây dựng Trung tâm Giáo dục quốc phòng - an ninh trực thuộc Đại học Huế tại Quảng Trị để đào tạo giáo dục quốc phòng cho sinh viên các trường trực thuộc Đại học Huế.

  create

  Trần Phương - Ngọc Hiển / giaoduc.net.vn

  Nguồn: https://giaoduc.net.vn/quang-tri-de-xuat-thanh-lap-truong-dai-hoc-tai-quang-tri-post236679.gd