Đường bánh của Mẹ

  Nhớ lắm năm xưa cục đường đen.

  Nhớ lắm năm xưa cục đường đen.
  Trộm cắp của Mẹ cắn thành quen.
  Mẹ biết hàm răng ai đã cắn.
  Vì thương con trai mẹ không rầy.
  In hẳn răng ai mẹ điều biết.
  Mẹ chỉ biết cười! Răng con trai.
  Tuổi thơ , ngây thơ, mẹ làm ngơ.
  Ngày ngày cục đường đen nhỏ lại.
  Tôi qua ngày tháng tuổi 42.
  Nhớ lắm cục đường đen của mẹ.
  Ngọt lắm tuổi thơ mẹ mông chờ.
  Con giờ khôn lớn tìm đâu thấy.
  Chỉ nhớ đường đen mẹ trông mơ.

  create

  Kts. Đoàn Quang Thạnh