Mời em về thăm lại quê ta

  Mời em về thăm lại quê ta

  Mời em về thăm lại quê ta
  Con sông xưa rất đỗi hiền hòa
  Từ xa xưa người người vẫn gọi
  Ôi Hiếu Giang chở nặng phù sa

  Mời em về thăm lại quê ta
  Biết bao người, thế hệ đi qua
  Đã có người mãi mãi nằm xuống
  Khắc tên mình lên những bài ca

  Mời em về thăm lại quê ta
  Nhưng trưa hè bên góc cây đa
  Bến nước xưa bao lời thề hẹn
  Chợt giật mình anh nghe xót xa!!!

  Mời em về thăm lại quê ta
  Con đò xưa sao mãi bôn ba
  Để chiều nay anh ngồi trên bến cũ
  Tím trời chiều tím cả một trời hoa

  create

  Trần Văn Quang (Cam Lộ)