Triệu Phong-Quảng Trị: Khai thác thủy sản đạt 2.500 tấn

  Trong 10 tháng đầu năm 2017, ngư dân huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đã đánh bắt, khai thác thủy hải sản đạt 2.500 tấn, đạt gần 75% kế hoạch cả năm.

  Theo thông tin từ UBND huyện Triệu Phong cho biết, các hoạt động khai thác, đánh bắt, chế biến thủy hải sản tại địa phương đang được phục hồi, sản lượng khai thác trong 10 tháng đầu năm 2017 đạt gần 2.500 tấn, đạt 74,7% kế hoạch; trong đó sản lượng khai thác hải sản đạt 2.269,7 tấn, đạt 76,4% kế hoạch.

  Sản lượng khai thác thủy hải sản của ngư dân Triệu Phong 10 tháng đầu năm 2017 đạt 2.500 tấn

  Chính quyền địa phương đã làm tốt công tác khuyến khích cải hoán, nâng cấp tàu thuyền, đầu tư mua sắm, cải tiến trang thiết bị, ngư lưới cụ cũng được người dân triển khai có hiệu quả.

  Địa phương hiện đang tích cực triển khai việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, du nhập nghề mới phù hợp với ngư trường, khai thác gắn với bảo vệ môi trường và phát triển nguồn lợi thủy sản. Tiếp tục thẩm định, phê duyệt hồ sơ vay vốn đóng mới, nâng cấp tàu theo chính sách tín dụng tại Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

  Tình hình nuôi trồng thủy sản tại Triệu Phong cũng đang dần ổn định trở lại, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 730,8 ha, đạt 82,3% kế hoạch, sản lượng thu hoạch trong 10 tháng đầu năm đạt 1.276 tấn, đạt 61,1% kế hoạch.

  create

  Thanh Hà / infonet.vn