Chi cục trưởng Kiểm lâm Quảng Trị bị cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng

  Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị đã quyết định cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị vì có nhiều vi phạm.

  Ngày 21/9, Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị xác nhận, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị đã thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Văn Tý – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị.

  Theo Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Bí thư chi bộ Văn phòng Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Trưởng Ban quản lý dự án nâng cao năng lực phòng cháy chữa cháy rừng, ông Trần Văn Tý đã có nhiều vi phạm gồm: Sử dụng tài chính của đơn vị vào một số nhiệm vụ trái quy định, vi phạm Luật Ngân sách; không ban hành quy chế hoạt động; không phân công nhiệm vụ cho các thành viên để tổ chức thực hiện; quyết định một số nhiệm vụ sai nguyên tắc; một số hạng mục dự án chưa thực hiện nhưng đã thanh toán, giải ngân là vi phạm quy tắc tập trung dân chủ và Luật Kế toán.

  Trụ sở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ.

  Trụ sở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ.

  Chi uỷ Văn phòng Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị cũng bị Uỷ Ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị thi hành quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì chưa phát huy vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị; vi phạm quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa Chi uỷ với Chi cục trưởng về lãnh đạo cán bộ đảng viên thực hiện nhiệm vụ được giao; thiếu kiểm tra, giám sát, tham gia ý kiến, để người đứng đầu cấp uỷ cơ quan và một số cán bộ đảng viên vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm Luật Ngân sách, Luật Kế toán.

  Ông Trần Văn Tý - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị cho biết, Chi cục ký hợp đồng, thanh toán cho công ty in 12 bản tin mỗi năm. Nhưng thực tế chỉ in 6 bản tin mỗi năm. Dù đã tăng chất lượng giấy in, tăng số trang từ 24 lên 28 trang, những ngày lễ in tăng số lượng... nhưng vẫn thanh toán vượt 90 triệu đồng (Thanh tra tỉnh kết luận chi vượt 160 triệu đồng). Số tiền chênh lệch 90 triệu đồng này chi cho 10 người của Ban Biên tập bản tin Kiểm lâm.Trong ảnh là bản tin kiểm lâm Quảng Trị tháng 8/2017 có 24 trang (20 trang ruột + 4 trang bìa - vòng tròn đỏ), còn bản tin kiểm lâm tháng 5 và 6/2020 có 28 trang (24 trang ruột + 4 trang bìa - vòng tròn vàng). (Ảnh: Ngọc Vũ)

  Ông Trần Văn Tý - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị cho biết, Chi cục ký hợp đồng, thanh toán cho công ty in 12 bản tin mỗi năm. Nhưng thực tế chỉ in 6 bản tin mỗi năm. Dù đã tăng chất lượng giấy in, tăng số trang từ 24 lên 28 trang, những ngày lễ in tăng số lượng... nhưng vẫn thanh toán vượt 90 triệu đồng (Thanh tra tỉnh kết luận chi vượt 160 triệu đồng). Số tiền chênh lệch 90 triệu đồng này chi cho 10 người của Ban Biên tập bản tin Kiểm lâm.Trong ảnh là bản tin kiểm lâm Quảng Trị tháng 8/2017 có 24 trang (20 trang ruột + 4 trang bìa - vòng tròn đỏ), còn bản tin kiểm lâm tháng 5 và 6/2020 có 28 trang (24 trang ruột + 4 trang bìa - vòng tròn vàng). (Ảnh: Ngọc Vũ)

  Ông Trần Văn Tý - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị cho biết, Chi cục ký hợp đồng, thanh toán cho công ty in 12 bản tin mỗi năm. Nhưng thực tế chỉ in 6 bản tin mỗi năm. Dù đã tăng chất lượng giấy in, tăng số trang từ 24 lên 28 trang, những ngày lễ in tăng số lượng... nhưng vẫn thanh toán vượt 90 triệu đồng (Thanh tra tỉnh kết luận chi vượt 160 triệu đồng). Số tiền chênh lệch 90 triệu đồng này chi cho 10 người của Ban Biên tập bản tin Kiểm lâm.Trong ảnh là bản tin kiểm lâm Quảng Trị tháng 8/2017 có 24 trang (20 trang ruột + 4 trang bìa - vòng tròn đỏ), còn bản tin kiểm lâm tháng 5 và 6/2020 có 28 trang (24 trang ruột + 4 trang bìa - vòng tròn vàng). (Ảnh: Ngọc Vũ)

  Hai ông Trần Hiệp – Phó Bí thư chi bộ Văn phòng Chi cục Kiểm lâm, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm và Văn Ngọc Thắng – Chi uỷ viên chi bộ Văn phòng Chi cục Kiểm lâm – Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm có vi phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức áp dụng hình thức kỷ luật, cần nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm.

  Trước đó, Thanh tra tỉnh Quảng Trị phát hiện năm 2019 và 2020 Chi cục Kiểm lâm tỉnh xảy ra hàng loạt sai phạm liên quan đến chi ngân sách, đầu tư xây dựng với số tiền hơn 1 tỷ đồng.

  Trong đó, chi thanh toán trùng hơn 43 triệu đồng; thanh toán nhưng chưa thực hiện, thanh toán vượt số lượng, khối lượng thực tế hơn 293 triệu đồng; thanh toán không đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn, đối tượng 44,3 triệu đồng; lập hồ sơ khống để nghiệm thu thanh toán hơn 534 triệu đồng tiền diễn tập, tập huấn phòng cháy chữa cháy rừng; thanh toán vượt khối lượng thi công cho 3 nhà thầu hơn 147 triệu đồng.

  Tháng 9/2021, theo đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị, tháng 9/2021, Thanh tra tỉnh đã chuyển báo cáo kết quả thanh tra, kết luận thanh tra và bài viết của Báo Dân Việt về những sai phạm ở Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh.

  Sau 2 lần tạm đình chỉ để chờ kết luận giám định từ Sở Tài chính, đầu tháng 7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị mới phục hồi điều tra sai phạm ở Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị.

  create

  Ngọc Vũ / danviet.vn

  Nguồn: https://danviet.vn/chi-cuc-truong-chi-cuc-kiem-lam-quang-tri-bi-cach-chuc-tat-ca-cac-chuc-vu-trong-dang-20220920165552541.htm